Het ontstaan van Fotoclub Westerkwartier

De oprichting:
Vanaf 31 oktober 2011 heeft een voorbereidingsgroep, bestaande uit 13 enthousiastelingen, in
een viertal commissievergaderingen en subwerkgroepen de fundamenten gelegd voor
Fotoclub Westerkwartier. De plannen voor een fotoclub waren gemaakt door de
initiatiefnemers van het eerste uur Stef de Groot, Dirk van der Kamp en Romke Notenbomer.

De voorstellen van de voorbereidingsgroep zijn vervolgens gepresenteerd aan
belangstellenden in de oprichtingsvergadering op 24 januari 2012 in Dorpshuis De Rotonde
te Niekerk. De bijeenkomst bestond uit een informatief gedeelte waarbij door aspirant lid
Roel Visscher en initiatiefnemer Stef de Groot respectievelijk uitleg werd gegeven over de ter
tafel liggende stukken en de voorgeschiedenis van het idee van een fotoclub, de persberichten
en de inventarisaties of er animo genoeg zou zijn voor een club in het Westerkwartier.
40 personen zijn ter plekke lid geworden van Fotoclub Westerkwartier door het invullen en
ondertekenen van een aanmeldingsformulier. Deze personen hadden stemmingsrecht tijdens
het officiële gedeelte van de vergadering; de eerste Algemene Jaarvergadering.

Formalisering club:
Op 27 februari 2012 vond de aktepassering plaats van de statuten Fotoclub Westerkwartier bij
Huizinga De Vries notarissen te Leek. De akte is ondertekend door Stef de Groot, Frans Bol
en Reina Smallenbroek, zijnde het eerste Dagelijks Bestuur van de club.
De inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is gerealiseerd op 2
maart 2012, waardoor het nu ook mogelijk werd om een bankrekening te openen en de
contributies te innen.
Fotoclub Westerkwartier is een feit!