Jaaropdracht 2016

OPDRACHT:

Maak 10 foto’s in de periode januari-november 2016, die onderling samenhangen, wat met elkaar te maken hebben of een verhaal vertellen en presenteer die in een bepaalde volgorde.”

Je kiest zelf een thema dat jij boeiend vindt of bij jou past. Er zijn geen voorwaarden over wanneer ze in het jaar gemaakt zijn, elke maand 1, allemaal in je vakantie, of alles binnen 10 minuten, het mag.

Je ziet in de fotografie ook veel fotografen die geen foto’s op zich maken maar een serie of een heel fotoboek met een bepaald samenhangend thema. De schoonheid van de fotografie zit dan niet in die ene foto die geweldig is maar in de optelsom van alle foto’s van die serie: het geheel is meer dan de som der delen. De losse foto springt er misschien niet zo uit, maar krijgt vanzelf een grotere schoonheid als onderdeel van het grote geheel. Dat kan nog versterkt worden als de volgorde van de foto’s het geheel een bepaald ritme geeft.