Het is altijd fijn te zien dat aandacht via de media werkt, zo ook voor onze club.

Onlangs verscheen in de Streekkrant een interview met Martijn van Dellen, voorzitter van onze fotoclub. Naar aanleiding van dit artikel ontving de secretaris een e-mail van de heer Warners met het verzoek om telefonisch contact te hebben.

Het bleek al snel dat deze meneer een fotokenner en liefhebber is die andere fotografen een warm hart toedraagt. Hij heeft een uitgebreide collectie fotoboeken in zijn bezit en zou deze willen doneren aan de fotoclub zodat de leden er hun voordeel mee zouden kunnen doen.
Onze voorzitter Martijn van Dellen heeft daarom een bezoek gebracht aan de heer Warners, een innemende man met een passie voor fotografie. Hij heeft een flinke collectie boeken afgestaan en kan bij ieder boek vertellen wat de belangrijkste passages en aandachtspunten zijn.
Zeer bijzonder als je je realiseert dat het echt om een flink aantal boeken gaat.
We willen de heer Warners van harte bedanken voor zijn gulle gift aan Fotoclub Westerkwartier en nemen deze kennis mee!
Als kers op de taart, is de heer Warners (ondersteunend) lid geworden van onze fotoclub.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren