Zondag 16 juni zijn we met zes leden op pad gegaan om foto’s te maken van Niekerk en Oldekerk.

De beheerders van “de Rotonde” hebben de fotoclub gevraagd foto’s te maken van de dorpen om het gebouw te verfraaien. Hier willen we graag medewerking aan verlenen en zodoende gingen we op pad.

Edwin had twee mooie looproutes gemaakt om de karakteristieken punten van de dorpen te vinden. Na een lekkere bak koffie met koek bij hem thuis hebben we ons opgedeeld in twee groepjes zodat niet iedereen hetzelfde zag en er een leuke variatie kan komen in de foto’s. Met Jan Iepema als Oldekerker en Edwin als Niekerker hoorden we ook nog de geschiedenis van de aangegeven punten.

Koffiedrinken bij Edwin

Foto: Edwin Mulder

We hadden geluk met het weer, in de ochtend was het droog met wat stapelwolken waardoor de foto’s met fraaie luchten gemaakt konden worden. Voor de middag werd regen voorspeld.
De Oldekerk groep is tot de klokkenstoel gekomen. Maar om 11:30 uur begon het plenzen en werden ze opgehaald door Jan zijn vrouw.
De Niekerk groep was tegen die tijd bij De Rotonde gearriveerd. Richard zijn scootmobiel moest namelijk echt aan de accu anders werd het heel zwaar duwen voor de andere twee mannen.

Jan I

Foto: Gerda Jacobi

JanI Fotograferend

Foto: Gerda Jacobi

Annette en Jan fotograferen

Foto: Gerda Jacobi

We verzamelden weer bij Edwin thuis om even na te kletsen en nog een bakje koffie te nemen voordat we naar huis gingen waar alle foto’s nog verder bewerkt zullen worden in zwart wit.
En selectie van de foto’s zal door de beheerders worden gekozen om de wanden te bekleden in de Rotonde. Er zijn ook enkele leden die zelf (nog) op pad gaan, ook deze foto’s worden meegenomen in de selectie.

Auteur: Annette Schoof