Op onze laatste clubavond in 2017 hebben we het jaar afgesloten met een heerlijk stamppotbuffet, geserveerd door de gastheer Bob en gastvrouw Hennie, beheerders van ons clubonderkomen De Rotonde in Niekerk.

Op dezelfde avond is de Jaaropdracht van 2017 gepresenteerd. Maak minimaal 3 en maximaal 10 foto’s die onderling samenhangen, wat met elkaar te maken hebben of een verhaal vertellen.
Een 12 tal leden heeft gevolg gegeven aan die uitdaging en een serie foto’s ingeleverd.

De gehele presentatie is te zien op de website, in de volgorde van verkiezing door alle aanwezige leden.

We wensen iedereen een goede jaarwisseling en een fantastisch 2018 met voor de fotografen onder ons een jaar met veel mooie platen en bovenal veel plezier in het maken daarvan.

https://www.fotoclubwesterkwartier.nl/jaaropdracht-2017/