Op 18 april staat de beamer en het scherm klaar voor Haaije Bruinsma die een lezing geeft over straatfotografie. De clubavond is zoals gebruikelijk weer goed bezocht door een 25-tal leden (ondanks de voorjaarsvakantie op diverse scholen).

Haaije vertelt dat hij ook zelf lid is geweest van een fotoclub, maar ervoer dat men alles mooi vond en hij daar niet erg mee op schoot. Hij heeft de Fotovakschool doorlopen om meer kennis op te doen. Na het zien van de Noorderlicht expositie van Vivian Maier raakte hij enthousiast voor de straatfotografie. In een dia presentatie komen er verschillende beelden voorbij, van portret tot de mens in haar omgeving, waarbij het opvalt dat er veel werk in kleur is gemaakt en iets minder in zwart-wit. Hij legt met name vast wat hij op straat tegenkomt, zonder het plaatje in scène te zetten. Hij noemt dit: “De kunst van het kijken”. Over het algemeen maakt hij zichzelf als fotograaf onzichtbaar door met een kleine (crop) systeemcamera met uitklapbare LCD display ongemerkt mensen op straat te fotograferen. Hij fotografeert het liefst met een 16-85mm objectief. Hij houdt vooral van dichtbij en als taal in een buitenland geen barrière vormt, vraagt hij soms of hij een interessant karakter mag fotograferen en meestal vinden ze dat goed. Als ze bezwaar maken, verwijdert hij het portret. Meestal is hij terughoudend met het commercieel publiceren van portretten, omdat je dan te maken hebt met het portretrecht.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Een andere werkwijze die hij hanteert is een geschikte, interessante achtergrond te zoeken en dan te wachten totdat er op de voorgrond een persoon in het beeld bij komt. Bij de beelden die op die manier zijn gemaakt en die we te zien krijgen, valt het met name op dat de kleuren van de persoon erg goed matchen bij de achtergrond. En nee, hij gebruikt daarvoor geen Photoshop, want dat is bij straatfotografie not-done.

Vervolgens wordt de leden gevraagd of ze straatfoto’s bij zich hebben, die ze willen laten zien. Een aantal leden toont een paar foto’s op stick en via AirDrop (Apple). We krijgen nog een paar mooie beelden van straatfotografie te zien.

De lezing wordt afgesloten met applaus voor Haaije. Ik vond het een leerzame avond (als niet straatfotograaf) om anders te kijken.

Geschreven door: Reina Smallenbroek