Iedere maand (behalve in juli/aug wanneer er geen club is) organiseert de Activiteitencommissie een verkiezing foto van de maand volgens een van te voren vastgesteld thema. De leden kunnen een foto insturen die past bij het thema en gemaakt is in die maand.

Voorafgaand aan deze verkiezing wordt er soms een spreker uitgenodigd waarbij de lezing aansluit op het thema van de maand. Daarbij kun je ideeën opdoen om ook eens anders te kijken en te horen en te zien welke technieken een specialist op dat gebied hanteert.

Daarnaast organiseert de activiteitencommissie soms uitjes die aansluiten op het thema of gaan leden daarvoor op eigen initiatief met elkaar op stap.

Hoewel het winnen van de verkiezing een bevestiging is dat je een aantrekkelijke foto hebt gemaakt, is dit niet de reden dat de verkiezing wordt georganiseerd. Het doel is verdieping!

De ingestuurde foto’s worden (alleen voor leden zichtbaar) net voor de verkiezing op de website geplaatst en op de verkiezingsavond getoond in een diapresentatie, zonder dat eerst bekend wordt gemaakt wie de maker is van de foto. Op een waarderingsformulier geven de leden (en eventuele gasten) de foto een scoringscijfer verdeeld over 3 criteria. Deze criteria zijn:
* Vorm (voldoet de gekozen opnamehoek, het moment, de compositie, de beeldverhouding en het (aanwezig) licht?);
* Inhoud (voldoet de boodschap en het verhaal en aan het thema van de maand? Is de sfeerimpressie: duidelijk of vaag, boeiend en aansprekend of weinig interessant, origineel en creatief of weinig verrassend? Oftewel doet de foto wat met je?
* Techniek (Camera-instellingen 1: Juiste (on)scherpte, scherptediepte en bewegingskeuze? Camera-instellingen 2: Juiste belichting (sluitertijd, diafragma en ISO) en witbalans (kleur)? Fotobewerking: Is het natuurgetrouw qua kleuren, verscherping en contrast?
Als je de waardering nog niet (voldoende) kwijt kon bij de andere criteria kun je voor een, naar jouw oordeel, onderscheidende foto een extra punt geven.

Na de verkiezing worden meestal de eerste 3 foto’s met de hoogste score besproken. Soms wordt er een hele clubavond besteed aan de verkiezing en worden alle ingestuurde foto’s besproken. De aanwezigen vertellen waarom ze wel of niet een foto hoog hebben gewaardeerd. Dat waarderen of beoordelen van iemand anders zijn foto is nog niet zo eenvoudig en het mondeling toelichten van je waardering wordt soms ook als heel lastig ervaren. De activiteitencommissie geeft hieraan sturing, zodat er positieve feedback wordt gegeven, het doel is immers verdieping. De maker van de foto vertelt daarna waarom gekozen is voor het onderwerp op de foto en licht meestal ook toe wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden waren bij het maken daarvan. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat je het helemaal niet eens bent met de feedback. Uiteindelijk is het belangrijkste dat je zelf tevreden bent over een foto.

De laatstgehouden clubavond (4-4-17) is besteed aan de verkiezing van de foto van de maand met het thema architectuur. In het kader van dit thema hadden we op 21 februari Ard Bodewes als gastspreker die zich met name richt op architectuurfotografie. Daarnaast zijn er een 8 tal leden op initiatief van Rein Vrugt met de trein op stap geweest naar Arnhem, Utrecht en Rotterdam om daar de NS-stations en andere bijzondere architectuur te fotograferen. Van de totaal 13 ingezonden foto’s zijn de foto’s van respectievelijk (van boven naar beneden) Jan Iepema, Annie Jacobs en Martijn van Dellen als hoogste 3 geëindigd.

Geschreven door Reina Smallenbroek

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren